Belépőjegyek

Felület megjelenésének beállításai

A felület megjelenésének beállításai
Az alábbi kapcsolókkal olyan beállításokat érhet el, amik segítik az olvasási nehézséggel élőket.
Ezzel megnövelheti a felület kontrasztját.
Ezzel erősebbé teheti a szöveg kiemelését.
Ezzel kikapcsolhatja a mozgó elemeket.

A Türr István Múzeum kiállításaiban 2020. január 01-től
a következő belépőjegyárak érvényesek

A Türr István Múzeum kiállításai:

 

MEGNEVEZÉS

Felnőtt

Diák

Nyugdíjas

 

 

 

 

Örökségszálló-a Türr István Múzeum Látványtára és Állandó kiállítása

2000 Ft

1000 Ft

1000 Ft

 

A Nagy István Képtár kiállításai:

 

MEGNEVEZÉS

Felnőtt

Diák

Nyugdíjas

Nagy István művészete

800 Ft

400 Ft

400 Ft

Időszaki kiállítás

Az állandó kiállítás belépőjegyével megtekinthető.

 

 

Az Éber-emlékház kiállításai:

 

MEGNEVEZÉS

Felnőtt

Diák

Nyugdíjas

Id. Éber Sándor, ifj. Éber Sándor és Éber Anna művészete

800 Ft

400 Ft

400 Ft

Időszaki kiállítás

Az állandó kiállítás belépőjegyével látogatható.

 

 

Bunyevác Tájház, Bagolyvár:

 

MEGNEVEZÉS

Felnőtt

Diák

Nyugdíjas

A bajai bunyevácok építészete és lakáskultúrája a 19. század végén, 20. század elején

800 Ft

400 Ft

400 Ft

 

 

Tárlatvezetés

5000 Ft

Tárlatvezetés idegen nyelven

8000 Ft

Múzeumpedagógiai foglalkozás (90 perc, maximum 30 fő)

                                  600 Ft/fő

Múzeumpedagógiai foglalkozás külső helyszíneken (max. 80 fő)

                                  50000 Ft/alkalom

 

 

                         

Családi kedvezmény (2 felnőtt+2-3 gyermek)

                                           4000 Ft

 

Felnőtt napijegy

2500 Ft

Diák/nyugdíjas napijegy

1250 Ft

Fotózás a kiállítóhelyeken (2 óra kizárólagos belépést biztosítunk)

                                            5000 Ft/helyszín/alkalom

 

 

Napijegy minden kiállítóhelyünkön vásárolható.                                                                                                                        

                                                                    Napijegyeinkkel valamennyi kiállítóhely az első érvényesítést követő 48 órán belül látogatható.

 

                                                                    Kiállításainkban a törvény által előírt kedvezményes nap: minden hónap utolsó szombatja.

 

Kedvezmények

A Kormány

132 / 2011. (VII.18.) Korm. rendelete

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

„(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT állampolgár), amennyiben:

a)  6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy)

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) 70. életévét betöltötte.

 

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

 

(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az alábbi EGT állampolgár:

a) 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

    c) a legalább két, 18 év alatti személyt kísérő egy vagy két — a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti — közeli hozzátartozó, a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

 

 (4) A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.”

 

2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a „vezetője” szöveg lép.

 

3. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

4. § E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

 

Budapest, 2011. július 18.

 

 

    Orbán Viktor

miniszterelnök s.k.

Megosztás/Mentés